Operacija: Gartlc

Partnerji:

DOM STAREJŠIH LOGATEC,
OBČINA LOGATEC, 
DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE OGNJIČ LOGATEC, 
DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO DINAMIČNO GOSPODARJENJE AJDA VRZDENEC

 

Cilji operacije:

Operacija bo  pripomogla k medgeneracijskem povezovanju in sodelovanju. V aktivnosti se bodo vključevala okoliška društva, vrtec, prostovoljci. V sklopu parka bodo potekale različne aktivnosti in delavnice, ki jih bodo izvajali različni izvajalci. Park bo dostopen za širšo lokalno skupnost. Pripomogla bo tudi k ohranjanju čuječnosti starejših in otrok. Pomembno bo vplivala tudi na ozaveščanje okolice o demenci in sprejemanju oseb, ki imajo težave z demenco. Otroci iz vrtca, ki se bodo vključevali v aktivnosti bodo gradili na samostojnosti in novih znanjih. Stanovalci bodo z vključevanjem v aktivnosti pripomogli k ohranjanju lastne samostojnosti.  Lokalno območje pa bo pridobilo nov turistični objekt-vrt gartlc. Vrt bo ponujen na ogled širši javnosti, ki se bo lahko na različnih predavanjih in delavnicah poučila o pridelavi ekološke hrane in njenem pomenu za zdravo življenje, pridobivanju semen iz rastlin, ki rastejo na vrtu in drugod, o pomenu rastlin, ki rastejo na našem območju že dolga leta in so prilagojena našemu območju in ne potrebujejo posebnega kemičnega negovanja, da uspevajo, o pomembnosti lastnih semen, da si neodvisen od ponudbe na trgu. Ker prebivalci pridelajo večino hrane v lokalnem območju, se s tem zmanjša ogljični odtis. Cilj operacije je zdrava populacija v zdravem okolju, ki si zna sama pridelati polnovredno hrano iz svojih semen, če pa se zdravje vseeno poslabša si zna sama pomagati na naraven način (zelišča, prehrana,..)

 
Rezultati operacije:

  • Aktivnost vpliva na delovno mesto. Namen slednje je ravno zaposlitev osebe za polovični delovni čas, saj bi s tem omogočili konsistenčno koordinacijo in organizacijo. 
  • Konsistenčna organizacija aktivnosti v parku in skrb za gartlc, ter tematsko senzorno pot, bo vsekakor vplivala na okolje, zdravje in na splošno kvaliteto življenja. Stanovalcem bo omogočeno vključevanje v aktivnosti, ki bodo potekale. S tem bomo povečali socialne interakcije. Vplivali bomo tudi na vključevanje širše lokalne skupnosti in medgeneracijsko povezovanje.
  • Postavljena bo tematsko senzorno pot, ki bo namenjena spodbujanju in spoznavanju čutnih zaznav. Zajeli bomo različna področja čutenja. Osebam z demenco koristi vsako dejanje, ki obudi in spodbudi prijetne spomine. Veliko starejših oseb in oseb, ki imajo težave z demenco ima veliko izkušenj z vrtnarjenjem in ostalimi opravili.
  • Z izobraževanji na temo ekološke oz. biodinamične pridelave kulturnih rastlin, bomo o tem poučiti širše množice, naša ciljna skupina pa so tudi kmetje-radi bi povečali število lokalnih pridelovalcev ekološko pridelanih kulturnih rastlin.
  • S popularizacijo lokalne ekološko pridelane hrane bomo pozitivno vplivali na okolje, saj bomo s povečanjem takih pridelovalcev skrajšali transportne poti hrane in zmanjšali ogljični odtis.  
  • Vrt, ki bo vzorčni primer, kaj naj gojimo doma bo vsekakor imel vpliv na okolje, saj bomo povečali samooskrbo prebivalcev, izboljšali bomo tudi kakovost zemljišča kjer bo stal vrt in iz neplodne zemlje, kjer še trava noče dobro rasti naredili plodno zemljo za kulturne rastline.
  • Operacija bo dolgoročno pozitivno prispevala k varovanju narave, manjši ogljični odtis zaradi lokalne samooskrbe, čistejša podtalnica zaradi neuporabe fitofarmacevtskih preparatov.  

 
Obdobje izvajanja: Od 15. 10. 2019 do 14. 09. 2022
Vrednost celotnega projekta: 52.553,62 EUR 
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 39.993,72 EUR
 
Kontakt pri upravičencu DS Logatec
 
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development 

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si